KURUMSAL KİMLİK
  Vizyonumuz
  Misyonumuz
  İlkelerimiz
  Mevzuat
 KURUMSAL YAPI
  Genel Sekreter
  Organizasyon
  Birimler
 BÜTÇE
  2013 Yılı Bütçesi
 2013 YATIRIM PROGRAMI
  Eğitim Hizmetleri
  Sağlık Hizmetleri
  Spor Hizmetleri
  Tarım Hizmetleri
  Kültür Hizmetleri
  Sosyal Hizmetler
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Hizmetleri
  Emniyet Hizmetleri
  STRATEJİK PLAN
  FAALİYET RAPORLARI
  DENETİM KOMİSYONU RAPORLARI
 BİLGİ EDİNME
  Bilgi Edinme Başvuru Formu
Kamu Hizmet Standartları
Terör Mağdurlarının Zararlarının Tazmini
 ETİK KURULU

Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Köşkünde Restorasyon Çalışmaları Sürüyor
 
 
İstanbul İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla Yıldız Sarayında yer alan Büyük Mabeyn Köşkünde başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor.Restorasyon çalışmalarıyla ilgili düzenlenen şantiye gezisi ve bilgilendirme toplantısına; İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabri Kaya, Genel Sekreter Yardımcıları; Mehmet Özdemir, Ümit Ünal, Şaban Atlas ve Daire Başkanları ile Anıtlar Kurulu Üyeleri, İ.B.B. bürokratları, mimarlar, sanat tarihçeleri gibi tarihe gönül vermiş kalabalık bir davetli grubu katıldı.
 
İstanbul İl Özel İdaresi’nin paha biçilmez kültürel ve tarihi mirası korumaya yönelik çalışmaları kapsamında yer alan, 19.Yüzyılda Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılan ve Türk-Osmanlı Saray Mimarisin son örneklerinden olan Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Köşkünde düzenlenen şantiye gezisi ve bilgilendirme toplantısında; yapılan restorasyon uygulamaları hakkında Büyük Mabeyn Köşkü Kontrolörü Y.Mimar Ahmet Selbesoğlu’ndan bilgi alan Genel Sekreter Sabri Kaya ve davetliler, daha sonra köşkü gezerek, bir durum değerlendirmesi yaptı.
 
İstanbul İl Özel İdaresi’nin tarihi eserlere sadece parasal olarak kaynak aktarmakla kalmayıp, yapmış olduğu işlerin hassasiyetle takibini de yapan bir kurum olduğu vurgulanan bilgilendirme gezisinde, tarihi eserlerin restorasyonunda çalışacak, ait olduğu dönemin; çini, estetik, ahşap ve mimari gibi özelliklerini bilen ustaların azlığına dikkat çekilerek, yerel yapı ustalarını yetiştirmek amacıyla eğitim birimleri açmaya yönelik çalışmalar da değerlendirildi.
 
Yıldız Sarayı’nın en büyük yapısı olma niteliğini taşıyan köşkün restorasyonu için İstanbul İl Özel İdaresi bütçesinden 5 Milyon YTL ödenek ayrıldığı kaydedildi.
 
İstanbul İl Özel İdaresi tarihi yapıların çağrısına kulak veriyor
İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı Etüt Proje Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar arasında;
·                           İl Özel İdaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan taşınmazların, koruma bölge kurullarınca onaylanan projelerin uygulanması ve denetlenmesi
·                           İlgili idareler tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde İl Özel İdaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının, onarımını gerçekleştirecek mali yeterliliğe sahip olmayan maliklerin mülkiyetinde bulunan ve İl Genel Meclisince belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması
·                           İl Özel İdaresi bütçesinden belediyelere katkı payı kapsamında başvurulan dosyaların incelenmesi ve uygun olanların faydalanmasının sağlanması
·                           Yerel yapı ustalarını yetiştirecek eğitim birimlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar yapılması, yer alıyor.  30-07-2007    Geri DönÇıktı AlYukarı
 İHALELER
 YATIRIMLAR
Yatırım Listesi
İSMEP
KALKINMA AJANSI PROJELERI
  VIEWIST
BEYKOZ FIDANLIK
 HALK KLAVUZU
  Satınalma Müdürlüğü / Mal ve Hizmet Alımları
  Tarım Mikrokredileri
  Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Ruhsatları
  1(A) Maden İşletme Ruhsatı
  Muhasebe Md. Hakediş Ödemesi
  Emlak İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul (İşyeri) İle İlgili Olarak Kira/İşletme Sözleşmesi Yapılması İşlemleri
 ÖZİDAŞ
  Faaliyet Alanlarımız
  Kalite Politikamiz
  Özidaş Adres Bilgileri
BASINDA ÖZEL İDARE
WEBMAIL
YAYINLARIMIZ
Kitaplarımız
Dergilerimiz
LİNKLER
İstanbul Valiliği
İSMEP
E-Mevzuat
Resmi Gazete
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
howtoistanbul.com


Ana Menüler
Kurumsal Kimlik
Kurumsal Yapı
Bütçe
Yayinlarimiz
Bilgi edinme
Halk klavuzu
İnternet Şubesi
 
Yatırımlar
Stratejik plan
Raporlar
Avrupa Kültür Başkenti
Etik kurulu
Özidaş
Bilgi işlem müdürlüğü
Ek Menüler
Kamu hizmet standartları
Terör mağdurlarının zararlarının tazmini
Mesleki ve teknik eğitim kursları
İhale İlanları
Basında özel idare
Beykoz fidanlık
İletişim Adresi
İstanbul İl Özel İdaresi
Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bul.(Vatan Cad.)
No:64 - Fatih / İSTANBUL
Tel : (0212) 455 40 00