KURUMSAL KİMLİK
  Vizyonumuz
  Misyonumuz
  İlkelerimiz
  Mevzuat
 KURUMSAL YAPI
  Genel Sekreter
  Organizasyon
  Birimler
 BÜTÇE
  2013 Yılı Bütçesi
 2013 YATIRIM PROGRAMI
  Eğitim Hizmetleri
  Sağlık Hizmetleri
  Spor Hizmetleri
  Tarım Hizmetleri
  Kültür Hizmetleri
  Sosyal Hizmetler
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Hizmetleri
  Emniyet Hizmetleri
  STRATEJİK PLAN
  FAALİYET RAPORLARI
  DENETİM KOMİSYONU RAPORLARI
 BİLGİ EDİNME
  Bilgi Edinme Başvuru Formu
Kamu Hizmet Standartları
Terör Mağdurlarının Zararlarının Tazmini
 ETİK KURULU

Kültür ve Turizm Bakanlığından Taktirname

      Çanakkale Gelibolu Tarihi Milli Parkı içinde yer alan Namazgah ve Ertuğrul Tabyaları çevre düzeni, müze onarımı ve teşhir tanzimi; Çanakkale Şehitler Abidesi altında yer alan Şehitler Belgeliği Müzesi betonarme karkası yapımı ve güçlendirilmesi; “Türk Şehitliği” yapılması işleri kontrollük hizmetleri dolayısıyla, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından Takdirnameye layık görülenlere beratları verildi.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Kurt, İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabri Kaya, İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ümit Ünal, İstanbul İl Özel İdaresi İmar, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Ertuğrul Gündüz’ün katılımıyla, Genel Sekreter Sabri Kaya’nın makamında gerçekleşen törende;

 

İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Dr.Hüseyin Kaya, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdür Yardımcısı Osman Çolak, İstanbul İl Özel İdaresi İmar, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı’nda Y.Mimar Gökhan Ergüven, Y.Mimar Bora Cenk Okumuş ve Y.Makine Mühendisi Korkmaz Kılıçoğlu, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünde Y.Mimar Ahmet Selbesoğlu, Elektrik Mühendisi Ragıp Esenkova, Peyzaj Mimarı Raşit Şentürk, İnşaat Mühendisi Onur Alp Coşkun ve Makine Mühendisi Adnan Kara takdirname ile ödüllendirildiler.
03-04-2007    Geri DönÇıktı AlYukarı
 İHALELER
 YATIRIMLAR
Yatırım Listesi
İSMEP
KALKINMA AJANSI PROJELERI
  VIEWIST
BEYKOZ FIDANLIK
 HALK KLAVUZU
  Satınalma Müdürlüğü / Mal ve Hizmet Alımları
  Tarım Mikrokredileri
  Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Ruhsatları
  1(A) Maden İşletme Ruhsatı
  Muhasebe Md. Hakediş Ödemesi
  Emlak İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul (İşyeri) İle İlgili Olarak Kira/İşletme Sözleşmesi Yapılması İşlemleri
 ÖZİDAŞ
  Faaliyet Alanlarımız
  Kalite Politikamiz
  Özidaş Adres Bilgileri
BASINDA ÖZEL İDARE
WEBMAIL
YAYINLARIMIZ
Kitaplarımız
Dergilerimiz
LİNKLER
İstanbul Valiliği
İSMEP
E-Mevzuat
Resmi Gazete
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
howtoistanbul.com


Ana Menüler
Kurumsal Kimlik
Kurumsal Yapı
Bütçe
Yayinlarimiz
Bilgi edinme
Halk klavuzu
İnternet Şubesi
 
Yatırımlar
Stratejik plan
Raporlar
Avrupa Kültür Başkenti
Etik kurulu
Özidaş
Bilgi işlem müdürlüğü
Ek Menüler
Kamu hizmet standartları
Terör mağdurlarının zararlarının tazmini
Mesleki ve teknik eğitim kursları
İhale İlanları
Basında özel idare
Beykoz fidanlık
İletişim Adresi
İstanbul İl Özel İdaresi
Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bul.(Vatan Cad.)
No:64 - Fatih / İSTANBUL
Tel : (0212) 455 40 00