KURUMSAL KİMLİK
  Vizyonumuz
  Misyonumuz
  İlkelerimiz
  Mevzuat
 KURUMSAL YAPI
  Genel Sekreter
  Organizasyon
  Birimler
 BÜTÇE
  2013 Yılı Bütçesi
 2013 YATIRIM PROGRAMI
  Eğitim Hizmetleri
  Sağlık Hizmetleri
  Spor Hizmetleri
  Tarım Hizmetleri
  Kültür Hizmetleri
  Sosyal Hizmetler
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Hizmetleri
  Emniyet Hizmetleri
  STRATEJİK PLAN
  FAALİYET RAPORLARI
  DENETİM KOMİSYONU RAPORLARI
 BİLGİ EDİNME
  Bilgi Edinme Başvuru Formu
Kamu Hizmet Standartları
Terör Mağdurlarının Zararlarının Tazmini
 ETİK KURULU


 Satınalma Md. 2886 Sy. Kanun Gereği Yapılan Hurda Malzeme ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Araçların Satışı

İŞLEM BİLGİLERİ

 İşlem Adı : SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 2886 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILAN HURDA MALZEME VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞLARI
 Kurum Adı : İl Özel İdaresi
 Kısa Bilgi : Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait hurda demirbaş malzeme satışları.
 Başvuru Koşulları : 2886 Sayılı Kanunun 5. maddesinde yazılı şartlara haiz olmaları lazımdır.
 Gerekli Belgeler : 1- Teminat Makbuzu veya Mektubu (Bloke çek kabul edilmez. Şirket adına gireceklerin teminatlarını Şirket adına yatırmaları gerekmektedir. Banka teminat mektupları İstanbul Valiliği İl daimi Encümeni Başkanlığına hitaben işin adına alınacaktır.
2- Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri,
3- Vekaleten iştirak edelerin vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,
4- İkametgah Senedi, (muhtarlıktan son 1 ay içinde alınmış olması gerekmektedir.


 İşlem Adımları : Yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte ihale günü belirlenen saatte İstanbul İl Daimi Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale üzerinde kalan alıcı sözkonusu işe ait satış şartnamesinde belirtilen hususlara uygun hareket edecektir.
 Başvuru Yeri : İl Özel İdaresi – Satınalma Müdürlüğü
 Başvuru Şekli : Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.
 Özel Durumlar : Başvurudaki belgelerin gerçeğe uygun olarak doldurulması zorunludur.


 Online Hizmet : -

 İHALELER
 YATIRIMLAR
Yatırım Listesi
İSMEP
KALKINMA AJANSI PROJELERI
  VIEWIST
BEYKOZ FIDANLIK
 HALK KLAVUZU
  Satınalma Müdürlüğü / Mal ve Hizmet Alımları
  Tarım Mikrokredileri
  Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Ruhsatları
  1(A) Maden İşletme Ruhsatı
  Muhasebe Md. Hakediş Ödemesi
  Emlak İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul (İşyeri) İle İlgili Olarak Kira/İşletme Sözleşmesi Yapılması İşlemleri
 ÖZİDAŞ
  Faaliyet Alanlarımız
  Kalite Politikamiz
  Özidaş Adres Bilgileri
BASINDA ÖZEL İDARE
WEBMAIL
YAYINLARIMIZ
Kitaplarımız
Dergilerimiz
LİNKLER
İstanbul Valiliği
İSMEP
E-Mevzuat
Resmi Gazete
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
howtoistanbul.com


Ana Menüler
Kurumsal Kimlik
Kurumsal Yapı
Bütçe
Yayinlarimiz
Bilgi edinme
Halk klavuzu
İnternet Şubesi
 
Yatırımlar
Stratejik plan
Raporlar
Avrupa Kültür Başkenti
Etik kurulu
Özidaş
Bilgi işlem müdürlüğü
Ek Menüler
Kamu hizmet standartları
Terör mağdurlarının zararlarının tazmini
Mesleki ve teknik eğitim kursları
İhale İlanları
Basında özel idare
Beykoz fidanlık
İletişim Adresi
İstanbul İl Özel İdaresi
Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bul.(Vatan Cad.)
No:64 - Fatih / İSTANBUL
Tel : (0212) 455 40 00
Linux, İnternet, Teknoloji, PHP ve MYSQL E-devlet,4A SSK hizmet sorgulama, Vergi Sorgulama, Motorlu Taşıtlar